Ритуали и игри на сватбено тържество

Ритуали и игри на сватбено тържество

В духовен смисъл всяко истинско неще стъпва малко или много на традиционното. Благодарение на ритуалите, сватбеното тържество е много по-различно от всяко друго семейно, лично или корпоративно такова. От друга страна е редно да споменем, че има много различни сватбени ритуали из цяла България и по света. За любовта няма граници и често браковете са смесени. Най-важното по отношение на сватбените традиции и ритуали е, че става дума преди всичко за личен избор и усещане. И все пак, света се развива и дори традициите и ритуалите търпят своите еволюционни промени, оставайки в основата същите, но вече съобразени с конкретното време и нрави.