Моята философия

Моята философия е, че един добър дисководещ трябва да притежава и постоянно да развива множество от различни човешки и професионални качества. На първо място трябва да е добър човек, способен да влиза в положението на младоженци, родители, собственици или управители на фирми, гости и всички видове клиенти и обслужващ персонал. В допълнение е задължително да е добре възпитан и да може да изслушва опонентите си, разбирайки нуждите им. Да общува добре с всякакъв вид хора. Да умее добре да обяснява визията и тезата си. Да е добър организатор. Интереса на всеки клиент е нужно да се е превърнал в негов интерес. Да е учтив, усмихнат, весел и уверен във възможностите си, без да се надценява или подценява. Добре и подходящо облечен на всяко събитие. Задължително е добре да познава музиката, както и реакциите на различни хора в различни моменти и ситуации, и на различни стилове. Трябва да умее да излиза от всевъзможни ситуации, които могат да се отворят на събитие, както с различна музика, така и с думи. Трябва да е запознат и с професионалните нужди и изисквания на другите професионалисти обслужващи едно сватбено тържество или събитие, като видео оператори, фотографи, сватбени агенти, певци и музиканти, ритуални водещи, атракциони, развлекателни програми, отговарящи за декора и украсата, отговарящия за храната и обслужването персонал от сервитьори, бармани, готвачи. На сватба има разнородни гости. Те харесват различен стил музика и от различни времена. Сватбения дисководещ е нужно да умее във всеки от желаните стилове да пуска минимум на нивото на програмата на най-добрите от този стил заведения.

Според мен всяко едно тържество, трябва да носи своя собствен характер, а не да бъде направено по шаблон, освен при изричното желание на клиентите. По тази причина, аз предпочитам да адаптирам начина си на водене спрямо конкретното събитие и дори спрямо конкретния момент. Повече микрофон или по-малко, по-динамично пускане и смяна на песни и стилове или по-спокойно и плавно. Всяко конкретно събитие и различните ситуации в него, имат различни изисквания. Всеки детайл има своето значение и тежест. Не само подбора на музиката и начина на смесване. Огромно значение има и във всеки фон. Фона преди започване на програмата, фона след приключване, фона за говорене, фона за всеки ритуал, игра или програма.

Огромно значение има в техниката и нейното качество, нейното разположение. Разположението на дисководещият. Неговото облекло, усмивка, настроение и отношението му към всеки, който пряко или косвено е част от събитието.